Jak Się Zapisać ( Apply )

Długo terminowe kursy językiwe dla osub z
„Wizą Zwiedzaj i pracuj” albo „Wizą Studencką”

Calandar Aplikacji

Kurs2-Letni18-Miesięczny
Liczba uczniów40 studentów40 studentów
wymaganiaUkończenie liceum, lub równowartość 12-tu lat nauki, musi znać japoński na poziomie JLPT N5 bądź wyższym, musi mieć wiarygodne źrudło fonansow
Proces wyboruInspekcja dokumentów>Test rekrutacyjny>Rozmowa>Wizyta lub rozmowa wideo
Daty aplikacji1 październik- 20 listopad1 październik- 20 listopad
Data rozpoczęciakwiecieńpaździernik
Czas nauki2 lata18 miesięcy
StatusStudent międzynarodowyStudent międzynarodowy

*Koniec roku w marcu.
*W szkole są osobne klasy

Kwalifikowalność i wymagania

  1. Kandydaci muszą ukończyć co najmniej 12 lat edukacji w swoim kraju lub za granicą.
  2. Kandydaci muszą uczyć się języka japońskiego dłużej niż 150 godzin i osiągnąć poziom japoński odpowiadający przynajmniej testowi biegłości w języku japońskim N5 (JLPT N5), J.TEST FQ lub NAT-TEST 5Q.
  3. Kandydaci muszą być w stanie finansowo pokryć koszty życia i nauki w Japonii. Wnioskodawcy będą zobowiązani do przedstawienia dowodów w postaci dokumentów majątkowych, takich jak kopie ksiąg bankowych.

Dokumenty rekrutacyjne

Zainteresowany ma przygotować wszystkie poniższe dokumenty
 Dokument Rekrutacyjny Japońskie tłumaczenieKomentarz?
13 zdięcia (3cm x 4cm)nierobione w przeciągu 3 miesięcy, na odwrocie napisz narodowość, imię i datę urodzenia
(Zobacz stronę internetową Urzędu Imigracyjnego Japonii, aby zapoznać się z aktualnymi przepisami w wielu językach)
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
 
2Kopia paszportunieJeśli nie posiadasz paszportu, prześlij świadectwo urodzenia, certyfikat pokrewieństwa, itp. 
3Formularz rekrutacyjny i powud nauki za granicątakformularz dostarczony przez szkołę. Wnioskodawca wypełnia ręcznie. Jeśli w twoim wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym jest pusty okres, prześlij certyfikat lub dokument wyjaśniający. 
4życiorysnie Formularz zapewniany przez szkołę 
5Dyplom ukończenia szkoły lub uniwersytetutakPo tym jak urząd imigracyjny zakończy sprawdzanie dokumętów zostanie on zwrucony.

 
6twój najnowszy rekord akademickitak
Pobież oryginał ze swojej szkoły
 
7
Dokument potwierdzający twuj poziom j. japońskiego
tak
Wyniki J-Test, testu NAT, JLPT albo oceny z kursu japońskiego.
 
8Dokument potwierdzający uczęszczanie na lekcje z j.japońskiegotakWymagane jest przynajmniej 150 godzin treningu j. Japońskiego i dowud że masz wiedzę na poziomie JLPT N5. 
9Świadectwo zdrowianieFormularz zapewniany przez szkołę 
10Zasady szkołynieFormularz zapewniany przez szkołę ol 
●Proszę też załączyć te dokumenty jeśli to możliwe.
1Certyfikat zatrudnieniatakDołącz jeślo masz doświadczenie zawodowe. Załącz okres pracy i pozycję. 
2Certufikat uczęszczania na uczelniętakJeśli byłeś uczniem uniwersytetu lub zrezygnowałeś z nauki. 
3Powody ponownej aplikacjtakTylko jeśli aplikujesz ponownie 

Twuj sponsor powinien przygotować następujące dokumenty.
  ● Sponsor z poza Japonii
 Dokument rekrutacyjnyJapońskie tłumaczenieKomentarz?
1Zestawienie wydatków (oryginalne)takFormularz zapewniany przez szkołę 
2>Dokumenty potwierdzające relacje ze wnioskodawcątakZaświadczenie wydane przez organizację publiczną, takie jak rejestr rodzinny lub akt urodzenia. 
3Dowód salda depozytów bankowychtakCertyfikat salda depozytowego na nazwisko sponsora. Formularz określający lokalizację banku na formularzu określonym przez bank. Kwota salda wynosi 1,5 miliona jenów lub więcej w jenach japońskich na kursie 1,5 rocznym i 2 miliony jenów lub więcej na kursie 2 letnim. 
4Dowód zatrudnieniatakPrześlij jeden wydany przez twojego pracodawcę. Obejmuje dochody i płatności podatkowe za ostatnie trzy lata. Jeśli sponsor jest menedżerem lub przedstawicielem korporacyjnym, prześlij kopię licencji biznesowej pracodawcy. 
5 Zaświadczenie o dochodachtakPrześlij ten wydany przez instytucję podatkową. Szczegóły za ostatnie trzy lata muszą być szczegółowe. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przesłać, prześlij zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 
  ● Sponsor z Japonii
 Dokument rekrutacyjnyJapońskie tłumaczenie Komentarz?
1Zestawienie wydatków (oryginalne)nieFormularz dostarczony przez szkołę. Proszę podpisać przy użyciu pieczęci. Proszę podać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia kosztów. Możesz wypełnić i przesłać za pomocą osobnego arkusza papieru. 
2Dokumenty potwierdzające relacje ze wnioskodawcą takZaświadczenie wydane przez organizację publiczną, takie jak rejestr rodzinny lub akt urodzenia. 
3Dowód salda depozytów bankowychniePrześlij kopię książeczki oszczędnościowej. 
4Dowód zatrudnienia takPrześlij ten wydany przez Twoją firmę. Samozatrudnieni sponsorzy i menedżerowie mogą wykorzystać uwierzytelnione kopie rejestru lub kopię licencji na prowadzenie działalności jako dowód. 
5 zaświadczenie o dochodachZaświadczenie o dochodach lub dowód wpłaty wydany przez urząd. 

 

Lista Dokumentów Aplikacyjnych Pobierz
Wniosek Rekrutacyjny Pobierz
Wyjaśnienie Finansowania Pobierz
Informacje Osobiste Pobierz
Zobowiązanie Pobierz
Poręczenie Pobierz

Gdzie aplikować

1. Aplikuj osobiście w AMA japan College

Wnioskodawca musi przynieść swój paszport i opłatę za kontrolę wraz z dostarczonymi dokumentami.

2. Aplikacja przez pełnomocnika

Pełnomocnik musi przynieść dostarczone dokumenty i opłatę za kontrolę. Zasadniczo akceptowanym pełnomocnikiem jest sponsor. Jeśli ubiegasz się o inną osobę, przynieś pełnomocnictwo od wnioskodawcy lub sponsora.

3. Aplikacja przez pocztę

Wnioskodawca musi złożyć dokumenty aplikacyjne pocztą. Początkowo wyślij tylko wstępne dokumenty do naszej szkoły do przeglądu. Wnioskodawco, który przejdzie wstępną ocenę, poprosimy Cię o przesłanie pełnego zestawu dokumentów aplikacyjnych.

4. Wniosek przez biuro partnerskie AMA Japan College

ege- Kandydat musi przystąpić do egzaminów sprawdzających i wywiadów w naszym biurze partnerskim. Ci, którzy przeszli kontrolę w naszym biurze partnerskim, zostaną przyjęci.

 

Procedura składania wniosku

Kroki od uzyskania japońskiej „wizy studenckiej” do zapisania się
(uzyskanie wizy do Japonii może zająć od 4 do 5 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku!)

 

Step 1Wnioskodawca składa dokumenty aplikacyjne i uiszcza opłatę za wstęp
Step 2Wybór dokumentów, pozytywna / negatywna decyzja szkoły
Step 3Egzamin przeprowadzony przez Biuro Imigracyjne w celu uzyskania „Świadectwa kwalifikacji”
Step 4Ogłoszenie przez Urząd Imigracyjny wyników egzaminów. Zostanie wydane „świadectwo kwalifikacji”, a szkoła wystawi fakturę.
Step 5Płatność czesnego (po potwierdzeniu płatności wyślemy ci „certyfikat kwalifikacyjny” i „pozwolenie na wjazd”)
Step 6Złóż wniosek o wizę w japońskiej ambasadzie lub konsulacie. Zgłoś informacje o swoim planie lotu do Japonii.
Step 7Przylot do Japonii (w momencie wjazdu do kraju otrzymasz kartę pobytu na lotnisku i ubiegasz się o pozwolenie na działania „niekwalifikowane”)
Step 8Test kwalifikacyjny, zapoznanie, rekrutacja

Co to jest certyfikat kwalifikacji?
  Certyfikat wydany przez japońskie biuro imigracyjne. Wymagane do ubiegania się o wizę „studencką”. Wnioskodawcy muszą złożyć to zaświadczenie w japońskiej ambasadzie / konsulacie w swoim kraju, wraz z listem wstępnym i otrzymać wizę „Student College”.

 

 

Specjalistyczne kursy języka japońskiego dla mieszkańców Japonii

Kursy te są przeznaczone dla osób spoza Japonii, które mieszkają w Japonii.

 

Biznesowy kurs japońskiego
Ten kurs jest dla osób pracujących w japońskiej firmie lub filli japońskiej firmy za granicą, lub dla tych co szukają pracy. Pedziemy szkolić japoński, nauczymy cię pisać CV oraz przetestujemy twoje umiejętności w rozmowach o pracę w prawdziwej sytuacj biznesowej. Nauczysz się o zwyczajach panujących w firmie od lokalnych firm z Amagasaki i poznasz kulturę pracy, która jest inna dla każdej branży.
Kuts Technologii informacyjnej (IT)
To kurs dla osób szukających pracy w sekcj IT bądź chcących poprawić swoje zdolności programowania. Inżynierowie i profesjonalni instruktorzy modyfikują sposub nauczania żeby dopasować się do poziomu swoich uczniów. Jeśli chciane, zapoznanie z pracą jest możliwe dla kursantów.
Trening japońskiego dla zagranocznych pracowników w Japonii
Ten kurs zapewnia szkolenia z j.japońskiego dla stażystów technicznych i innych zagranicznych pracowników. Program nauczania będzie wybrany zależnie od potrzeb studentów i rodzaju pracy jaki będą wykonywać. Morzliwe jest też zaaranżowanie zajęć w miejscu zatrudnienia. ((
Kursy przygotowujące do testów językowych
Kurs przygotowujący do egzaminu JLPT, BJT Japońskiego Testu Biznesowego i innych egzaminów umiejętności.
Kurs słownictwa codziennego
Kursy dla stałych rezydentów Japonii i ich rodzin, chcących nauczyć się japońskiego potrzebnego do codziennych czynności takich jak zakupy czy wizyty w banku. Możliwe są lekcje prywatne.

Specjalistyczne opłaty za kurs japońskiego

KursCzesne (z podatkiem)Czas lekcjTermin rekrutacjIlość uczniów w klasie
Biznesowy kurs japońskiego¥44,00012 x 90-minutowych lekcji
(45 min x 2)
W dowolnym momencie20
Kuts Technologii informacyjnej (IT)¥55,00012 x 90-minutowych lekcji
(45 min x 2)
W dowolnym momencie20
Trening japońskiego dla zagranocznych pracowników w JaponiiCena do negocjacji.
Cena i liczba godzin mogą się wachać
90-minute lessons
(45 min x 2)
Zależy od potrzeb studenta i pracodawcy10
Kursy przygotowujące do testów językowychLekcje prywatne¥49,50012 x 90-minutowych lekcji
(45 min x 2)
Przynajmniej miesiąc przed JLPT1 do 20
Grupy (6 os. Lub więcej)¥38,500
Kurs słownictwa codziennegoLekcje prywatne¥44,00012 x 90-minutowych lekcji
(45 min x 2)
W dowolnym momencie1 do 20
Grupy (3 os. Lub więcej)¥38,500
Podatek rekrutacyjny to 22000y (wliczony podatek). Ta opłata będzie przedstawiona uczniom któży zostali zrekrutowani.

 

●Koszty materiałów i książek zostaną pobrane dla każdego kursu oddźelnie.

●Skontaktuj się ze szkołą żeby otrzymaci informacje na temat dokładnej daty rozpoczęcia.

 

Kwalifikacjia i wymagania

Wnioskodawca będzie musiał przygotować wszystkie poniższe elementy

Kwalifikacjia i wymagania na specjalne kursy dla rezydentów Japonii

 Dokument rekrutacyjnyJapońskie tłumaczenieKomentarz?
13 zdięcia (3cm x 4cm)nierobione w przeciągu 3 miesięcy, na odwrocie napisz narodowość, imię i datę urodzenia
(Zobacz stronę internetową Urzędu Imigracyjnego Japonii, aby zapoznać się z aktualnymi przepisami w wielu językach)
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
 
2Kopia paszportunieJeśli nie posiadasz paszportu, prześlij świadectwo urodzenia, certyfikat pokrewieństwa, itp. 
3Formularz rekrutacyjnytakformularz dostarczony przez szkołę. Wnioskodawca wypełnia ręcznie. Jeśli w twoim wykształceniu lub doświadczeniu zawodowym jest pusty okres, prześlij certyfikat lub dokument wyjaśniający. 
4ResumenieFormularz zapewniany przez szkołę 
5zobowiązanienieFormularz zapewniany przez szkołę 

Potrzebne dokumenty

Formularz wniosku, paszport, karta pobytu, dowód osobisty.
Możesz przynieść formularz zgłoszeniowy i wszystkie niezbędne dokumenty do naszej szkoły lub przesłać je do nas pocztą.

Gdzie aplikować

Możesz przynieść swoje materiały aplikacyjne do naszego biura szkolnego w AMA Japan College.

Możesz wysłać do nas wiadomości e-mail po skontaktowaniu się z nami za pomocą strony     Kontaktowej AMA Japan College

Możesz również zadzwonić do nas zadzwonić, jeśli potrzebujesz więcej informacji.
TEL: 06-7777-4618
TEL spoza Japonii TEL: +81-6-7777-4618