Địa chỉ

Vị trí của trường

Trường nhật ngữ AMA nằm tại thành phố Amagasaki, 1 thành phố nằm ở giữa của Osaka và Kobe. Một nơi rất tiện lợi cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trường nhật ngữ AMA nằm trong 1 khu mua sắm, nên có thể giúp bạn trải nghiệm,

Tên trường
Trường nhật ngữ AMA

Địa chỉ
Casa Fujii 2F, 1-23-2 Honmachi Kuise Amagasaki City, Hyogo Prefecture 〒660-0814 Japan

TEL
06-7777-4618
FAX
06-6423-7269

Nếu gọi từ nước ngoài
TEL
+81-6-7777-4618
FAX
+81-6-6423-7269

 
Cách đi 1
Bằng xe bus từ sân bay Kansai và + tàu điện
Bắt xe bus từ trạm xe bus của sân bay Kansai,
đến ga Hansin Amagasaki.

Nếu đi từ sân ga số 1 của sân bay Kansai thì bắt trạm xe bus số 4.
Nếu đi từ sân ga số 2 của sân bay Kansai thì bắt trạm xe bus số 3.
Bắt tàu điện từ ga Hansin Amagasaki đi về hướng Osaka
Tới ga Hansin Kuise thì xuống tàu
Đi bộ khoảng 350m, khoảng 5 phút
Tổng thời gian : khoảng 90 phút
Phí đi lại : ¥1,600 (bus)+ ¥150(tàu điện)
Cách đi 2
Nhân viên trường sẽ đón tại sãnh đến của sân bay Kansai
cách đi như trên
Tổng thời gian : khoảng 90 phút
Phí đi lại : 1 người ¥1,750 + ¥3,500 (phí đi lại cho nhân viên trường ¥3,500) 
Thời gian đón : 9:00~18:00
Xin vui lòng liên hệ trước.

 

Cách 3
Dịch vụ xe đưa đón
Nhân viên trường sẽ đón tại sãnh đến của sân bay Kansai.
Và di chuyển bằng xe riêng.
Sân bay kansai
Trường nhật ngữ AMA
Tổng thời gian : 1 tiếng.
Phí đi lại: ¥7,000
Thời gian đón : 9:00~18:00
Xin vui lòng liên hệ trước.